Mini kazık – Mikro kazık

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesi

Mini kazık nedir ?

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde , derin kazılarda ve kazık temel sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, zemin mühendisliği uygulamasına mini kazık denir.

Uygun maliyetle, ekonomik çözümler sunması mikro kazık çalışmasını avantajlı duruma getirmektedir. fore kazık uygulaması gibi bir çok alanda kullanılan Mini kazık ve mikro kazıklar , 15 cm ve 45 cm arasında değişen çaplarda uygulanmaktadır. Taşıyacağı yük kapasitesi, fore kazıklara göre daha düşük olduğu için düşey yük ve/veya yanal yükün az olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.

Mini kazık , mikro kazık faaliyet alanları neler ?

1- Zemin iyileştirme yöntemlerinde kullanımı

Zemin iyileştirme yöntemleri taşıma gücü zayıf olan zeminlerin taşıma kapasitesini arttırmak, oturmaları engellemek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemler arasında mini kazıklar, genellikle donatısız olarak kullanılmaktadır. sıvılaşma problemi olmayan zeminlerde farklı oturmaları engellemek amacıyla belirli aralıklarla homojenliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2- İksa sistemleri ve derin kazılarda kullanımı

Yerinde dökme betonarme kazıklar başlıca şu amaçlar için uygulanmaktadır ;

İksa sistemleri yanal kuvvetlere karşı, direnç oluşturmak için destekleme sistemlerine verilen genel bir isimdir. derin kazılarda düşey yük elemanı olarak mini kazıklar kullanılabilir. Çok sert zeminlerde veya kazı derinliği az olan yerlerde de bu uygulama kullanılmaktadır. sürşarj yüklerinin mini kazıklar tarafından karşılanabileceği projelerde uygun maliyetli ve hızlı uygulanabilir olması nedeniyle mini kazıklar tercih edilir.

3- Kazıklı temellerde kullanımı

derin temeller

Taşıma gücü düşük, oturma problemleriyle karşılanması beklenen projelerde, düşey yükleri taşıtmak için donatılı kazık uygulaması yaygın olarak kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur düşeyden gelen yüklerin kazık kapasitesini kesinlikle geçmemesi gerekmektedir. Proje müellifinin bunu gözeterek, proje dizaynı yapması gerekmektedir.

Uygulamanın dinamik ve statik yükler altında ve deprem anındaki davranışlarını hesaplayabilmek için aşağıdaki verileri eksiksiz ve doğru bir şekilde temin etmelisiniz..

b) Statik yükler

c) Dinamik yükler

d) Çevresel sürşarj yükleri

e) Güncel vaziyet planı

f) Yapı mimarisi

Çevresel faktörler, alt yapı çalışmaları

yeraltı su seviyesi ve mevsimsel değişimler vb gibi etkenler göz önünde bulundurularak mini kazık hesabı yapılır.